Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tri Phú

Xã Tri Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0976189178
C2Triphu.tuyenquang@moet.edu.vn